Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

jpcap -- a network packet capture library

http://jpcap.sourceforge.net/

The jpcap distribution includes both

* A tool for real-time network traffic capture and analysis
* An API for developing packet capture applications in Java

The jpcap network capture tool performs real-time decomposition and visualization of network traffic.

Java and Android Blog

Μετά την επιτυχία(?!) του http://ventrix24.blogspot.com blog σχετικό με Debian και linux related θέματα, αποφάσισα να φτιάξω και ένα blog για java περισσότερο για προσωπική βοήθεια.

Λόγω πτυχιακής θα ασχοληθώ αρκετά και με το android συνεπώς τις περισσότερες φορές θα γράφω συνδυαστικά και για τα δύο.