Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

JPA implementations comparison: Hibernate, Toplink Essentials, Openjpa, Eclipselink

JPA implementations comparison: Hibernate, Toplink Essentials, Openjpa, Eclipselink

http://terrazadearavaca.blogspot.com/2008/12/jpa-implementations-comparison.html

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Eclipse Shortcuts

Eclipse Shortcuts

Just press Ctrl + Shift + L !

http://www.allapplabs.com/eclipse/eclipse_shortcuts.htm

http://codeofdoom.com/wordpress/2009/03/05/favorite-eclipse-shortcuts/

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Ημερολόγιο

Αύριο (7/3/09) έχουμε και λέμε:
10.00: Γενική Συνέλευση & Κοπή Πίττας Hellug

Τετάρτη (11/3/09) έχουμε και λέμε:
19:00: Παρουσίαση Android στο PLUG