Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Parsing XML String using DOM

http://www.albeesonline.com/blog/2007/10/09/parsing-xml-string-using-dom/

Java Persistence API Getting Started

JPA - Java Persistence API

Ένα πολύ καλό Getting Started εδώ: http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/40ff8a3d-065a-2910-2f84-a222e03d1f43

τόσο καλό που το έκανα mirror εδώ: http://ventrix.nsdc.gr/stuff/Getting_Started_Java_Persistence_Api.pdf

Και μετά ελέγξτε και αυτό: https://glassfish.dev.java.net/javaee5/persistence/persistence-example.html

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Threads in J2ME

A really good article to get started at:

http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/threading2/

And always remember:

When creating a thread, we implement the run() BUT call the start() method.