Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Threads in J2ME

A really good article to get started at:

http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/threading2/

And always remember:

When creating a thread, we implement the run() BUT call the start() method.

Δεν υπάρχουν σχόλια: