Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Java Naming Conventions

Java Naming Conventions

http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConventions.doc8.html

http://geosoft.no/development/javastyle.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: