Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Packaging a Java application on Debian

Before packaging your Java program on Debian, be sure you have read the Debian policy for Java, located here:

http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/java-policy/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: