Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

Subclipse

http://subclipse.tigris.org/

Subclipse is an Eclipse Team Provider plug-in providing support for Subversion within the Eclipse IDE. The software is released under the Eclipse Public License (EPL) 1.0 open source license.

Δεν υπάρχουν σχόλια: