Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Android unknown socket error -1

Exception:
[code]E/OSNetworkSystem( 164): unknown socket error -1
W/System.err( 164): java.net.SocketException: unknown error
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.createSocketImpl(Native Method)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.platform.OSNetworkSystem.createSocket(OSNetworkSystem.java:79)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.net.PlainSocketImpl2.create(PlainSocketImpl2.java:59)
W/System.err( 164): at java.net.Socket.checkClosedAndCreate(Socket.java:763)
W/System.err( 164): at java.net.Socket.connect(Socket.java:910)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpConnection.(HttpConnection.java:61)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpConnectionManager$ConnectionPool.getHttpConnection(HttpConnectionManager.java:145)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpConnectionManager.getConnection(HttpConnectionManager.java:67)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getHTTPConnection(HttpURLConnection.java:800)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:786)
W/System.err( 164): at org.apache.harmony.luni.internal.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1030)
[/code]

add this permission to your android manifest file
[code] package="com.android.app.myapp" >[/code]

References:
http://code.google.com/android/devel/security.html#permissions
http://code.google.com/android/reference/android/Manifest.permission.html#INTERNET

Δεν υπάρχουν σχόλια: