Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

JPA implementations comparison: Hibernate, Toplink Essentials, Openjpa, Eclipselink

JPA implementations comparison: Hibernate, Toplink Essentials, Openjpa, Eclipselink

http://terrazadearavaca.blogspot.com/2008/12/jpa-implementations-comparison.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: