Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Creating jar applications

Αφού κάνουμε compile τα αρχεία .java ώστε να παραχθούν τα .class εκτελούμε μέσα στον φάκελο την εξής εντολή:
jar cvfm test.jar manifestfile *.class

ώστε να δημιουργηθεί το jar αρχείο test.jar το οποίο θα περιέχει το manifest αρχείο manifestfile και όλα τα .class. Αν έχετε και άλλα αρχεία που θέλετε να περιλαμβάνει μπορείτε να τα προσθέσετε και αυτά δίπλα στο *.class χωρίζοντας τα με κενό.

Το αρχείο mainfestfile πρέπει να περιέχει τα εξής:

Manifest-Version: 1.2
Main-Class: mainclass
Created-By: 1.4 (Sun Microsystems Inc.)

Όπου mainclass το όνομα (χωρίς την κατάληξη) της main κλάσης του προγράμματος.

Για να το τρέξετε πατήστε:
java -jar example.jar (σε linux)
ή
C:\Java\jdk1.4.0\bin\javaw.exe -jar example.jar (σε windows)

Δεν υπάρχουν σχόλια: