Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Εγκατάσταση Java JDK JRE

Για να εγκαταστήσετε την Java και το JDK απο την Sun ώστε να μπορείτε να μεταγλωττίζετε και να τρέχετε προγράμματα java, εγκαταστήστε το πακέτο: sun-java5-jdk και τα dependencies του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: